S   P   A   C   E   P   I   G   S

sp04 - The Offensive Demo

demo
released at Underground Conference 2019
placed 1st in the combined demo/intro compo

24   13   24  

pouet demozoo download youtube 

                        unregistered Gimp Professional

______________________________________________________________________________
 _______ _______ _______ _______ _______ _______ ___  _______ _______
|    ||    ||  _  ||    ||    ||    ||  | |    ||    |
| _____||  _ || |_| ||    ||  ___||  _ ||  | |  ___|| _____|
| |_____ |  |_| ||    ||    ||  |___ |  |_| ||  | |  | __ | |_____
|_____ ||  ___||    ||   _||  ___||  ___||  | |  || ||_____ |
 _____| ||  |  |  _  ||   |_ |  |___ |  |  |  | |  |_| | _____| |
|_______||___|  |__| |__||_______||_______||___|  |___| |_______||_______|

    @ Ungerdround Cofnereence 95 - June 21nd 2019 / Fallingbostel
______________________________________________________________________________


 the killa pig0rz from space are back and bring0rz u ton0rz of new effect0rz

==========S=P=A=C=E=P=I=G=S===================================================

presentz a new killer release at braekpoint 2091

______________________________________________________________________________
      
           )                   (
 *  )  )    ( /( (  (                )\ )
` ) /(( /(  (  )\()))\ ) )\ )  (     (  )   (  (()/(  (  )
 ( )(_))\()) ))\ ((_)\(()/((()/( ))\ (  ( )\ /((  ))\  /(_)) ))\ (   (
(_(_()|(_)\ /((_)  ((_)/(_))/(_))/((_))\ ) )((_|_))\ /((_) (_))_ /((_) )\ ' )\
|_  _| |(_|_))  / _ (_) _(_) _(_)) _(_/(((_|_))((_|_))  |  \(_)) _((_)) ((_)
 | | | ' \/ -_) | (_) | _|| _/ -_) ' \)|_-< \ V // -_)  | |) / -_) ' \() _ \
 |_| |_||_\___|  \___/|_| |_| \___|_||_|/__/_|\_/ \___|  |___/\___|_|_|_|\___/

______________________________________________________________________________


"Grad schlecht.""

- Brie Shaman
                                       
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNhyoooooooooooshmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMms+oshmMMMMMMMMMMMNdyo+ohNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMms+smMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNh++hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMd+omMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNy/yMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMN+oNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy:hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMh:dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNo+NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMs/NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy:NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMy/MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh:NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMm-NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMo+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM/yMdooy+sdMMMMMMMMMMMMMMMMN/--..:ooooooooosyMN.mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMN.NMMMNho:`.oyhNMMMMMMMMMMd-````/ooooooooosmNMM+sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMd-MMMMMMMMNy//ooyhMMMMMMh/````-+++++ooooomMMMMMs+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMd-MMMMMMMMMMMNh/.:+oo+/.````.:+oossssoohMMMMMMMy+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMN.NMMMMMMMMMMMMMNh+.`````/ymMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM/yMMMMMMMMMMMMMMMMMds:.`.omMMMMMMMMMMMMMMMMMMN-mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMd-NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMds+--+ymNMMMMMMMMMMMMMs+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMs/MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmys+///oNMMMMMMMh-NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMo+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh:mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMy:mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMs/NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMm/sNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd/yMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMh/sNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh/sNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdo+yNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdo+yNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdo+oydNMMMMMMMMMMMMmhs+oyNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmysooooooooooooydNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
                                 
______________________________________________________________________________                 GREETzz:

- tabulator
- frenbch kiss
- frwbwasgh
- demosáeneene
- peedfisters
- data becker
- attenthion woe
- the revision organisatzional team
- dedline party
- xxx
- xxxxxx
- poti
- topi
- 44
- red sector
- smypostion demoparty
- NOT mercury

______________________________________________________________________________

                 CREDITZ:

               = Spacepigs North =

             Code: Jocke l/Gustavson
             Code: Brie "Parmesan" Shaman
            Pixels: Various Artists 
            Pixels: C. "Weichkäse" Amembert
            Music: Grana "Satan" Padamo
             Text: Christine "Maik" Cropaganda
            Gaffer: Hermann-Gerome "Kringelkäse" Maier

______________________________________________________________________________

MMMmMmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmNMNMMM
MMdosdoNMmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMdomohdMM
Mhho++/+NyyMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmoNN:s/sohdM
MMh+----//oMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN+o/--::+yMM
MMMNo---:+hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNyo+/+smMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMo/:---sNMMM
MMMMMy+//+NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy::-...--+hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh/::+dMMMMM
MMMMMMyoodMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd--:-----::.sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy//sdMMMMMM
MMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMM+:++yo//™™///NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMNddMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMyoNMMMMMMMMMMMMMMMMsoooo/oo+o+osNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNo`hMMMMmNMMMMM
MMMMMMyyMMMN-`.yMMMMMMMMMMMMMMMmss+++ooo++shmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMh-```-odmd/dMMMM
MMMMMM/-:sy-````:mMMMMMMMMMMMNmddhyo+++oosmhysydNMMMMMMMMNMMMNs-`````....-:-NMMM
MMMMMh..--``````.`+dhhdNmmNohs+syydhhhhysshdyy/sdydmddmdyyyyo`````````.-//-.yMMM
MMMMm.--:.`````..`.-hhhyysdooooodsdyyyssyyyds+/+m+mosssyyso-```````````::/-`mMMM
MMMMh.--.....`....`.-hhyhsd+oo+o+/dshyyossdsh+++y+msssssso-``````.``....-.`yMMMM
MMMMMNhs/--.--.....-.:shhsNsooo+osNymddhsod+o+oooohyoyyy+:--:--...-..-:/oymMMMMM
MMMMMMMMNy+//:-..--::-:sdhNy+y+y//myyysyyym+oo/oyoyysss+:-:/+://////oymMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMNdy+::--///:+hhmsyooyyhNymdhhyyNsoo+oyohy::/+/://+++sydmNMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMh/:++s/+smyysosoyymyyyyyhyNsoyyyssmy.-ohhhhddmNMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMNyoydy/oNsshhhy+ddyoo+//sms+h+doodh./NMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMdsN+Nh/oN+Ny/````./Nsyy+hysNh.-NNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNhmoh//odoNs:` ```/Noyosssomh..dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdhoo/++yyNo-` ```:moshhdyomd..sMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhNsho//ysdm/:`` `/hodh+hNsdh..:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdd/o++oy/dmy/`` `/hod/++dyhh.`.dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhhosyossoosmy+``` `/hod++ohhyd.`.+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdmyyhyyhyyysmyo.````/yyds/+ohyh-``.NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMkVN